LOC

Bestuur LOC

Bestuur

LOC is een vereniging als rechtsvorm. Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden, maar werkt vanuit een door de bestuursleden gedeelde passie voor het doel wat de businessclub nastreeft. Passie kenmerkt zich door enthousiasme en daar ontbreekt het in dit bestuur zeker niet aan.

Wij vergaderen elke eerste maandag van de maand. Heeft u zaken die u wilt bespreken? Wees welkom of stuur een mail naar info@loc-losser.nl

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Martin Damhuis
Bestuurslid: Joost Gevers
Secretaris: Robert Davina
Penningmeester: Hardy Bruins
Bestuurslid: Bianca Damer